Bike park Kálnica - Prehlásenie bikerahome bikepark poiova rental preteky
submenu

Prehlásenie bikera

UPOZORNENIE   


    Počas jazdenia v DEMA Bikeparku Kálnica nie je v prítomná Rýchla Zdravotná Pomoc. Účasť je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe a iným osobám prevádzkovateľ Ski Centrum Kálnica s.r.o. nezodpovedá! 

PRAVIDLÁ

 • Vstup je prísne zakázaný mimo prevádzkových hodín a na uzavreté trate.
 • Každý jazdec má počas jazdy na hlave prilbu. Doporučujeme prilbu určenú na downhill alebo motokrosovú.
 • Doporučujeme chrániče krku, chrbta, hrudníka, ramien, predlaktí a predkolení.
 • Na jazdenie sa používa bicykel s minimálne odpruženou prednou vidlicou. Doporučujeme z kategórie downhill, enduro, freeride, dirt alebo cross country.
 • Minimálne v bike parku jazdia dvaja bikeri na jednej trati. Pri jednom účastníkovi sa vlek nepúšťa z bezpečtnostných dôvodov. 
 • Pri úraze na trati je biker povinný poskytnúť prvú pomoc alebo zavolať záchranku, minimálne oznámiť úraz obsluhe bike parku pri vleku.
 • Každý na trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému.
 • Trať je zakázané akokoľvek svojvoľne upravovať, meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť bikerov na trati.

PREHLÁSENIE BIKERA

 • Svojim podpisom potvrdzujem a prehlasujem že jazdím v Dema bike parku Kálnica na vlastnú zodpovednosť a som si vedomý všetkých rizík spojených s touto športovou disciplínou.
 • Prehlasujem, že som sa zoznámil s upozornením a pravidlami, ktoré sa zaväzujem dodržiavať.
 • Prehlasujem, že som si trate najskôr prešiel a uvedomujem si, že sú rýchle a technicky náročné. Pri každej jazde musím prispôsobiť rýchlosť a techniku svojim schopnostiam. 
 • Prehlasujem, že môj bicykel a všetko technicko materiálne zabezpečenie je v dobrom technickom stave bez známok poškodení a nadmierneho opotrebenia. 
 • Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by tejto účasti bránila.
 • Prehlasujem, že som si vedomý toho, že mám všetku zodpovednosť za škodu spôsobenú na zdraví alebo materiály, ktoré vzniknú mne, prevádzkovateľovi, alebo tretím osobám pred, počas, či po skončení jazdenia. 
 • Prehlasujem, že som poistený pre prípad úrazu.

V prípade jazdcov mladších ako 18 rokov je potrebné pri prvej návšteve areálu doniesť toto prehlásenie s podpisom rodiča alebo zákonného zástupcu!

stiahnuť 
Stiahnite si:

pdf Tabuľka Prehlásenie bikera

doc Tabuľka Prehlásenie bikera

Aktualizované: 16.04.2014 Pridané: 27.08.2009
Navštívené: 12127 x

copyright info