Bike park Kálnica - Junior Enduro Kálnicahome bikepark poiova rental preteky

Junior Enduro Kálnica
JUNIOR ENDURO KÁLNICA - 1. JUNIORSKÉ MTB ENDURO PRETEKY


DÁTUM:                          

MIESTO KONANIA:         DEMA Bikepark Kálnica


Program:

10.00 Registrácia, Voľný tréning

12.00 Spoločný štart T1

15.00 Štart RS5 po vývoze vlekom

16.30 Vyhlásenie výsledkov


Štartovné :         10eur ( v cene vývoz, štartový balíček, občerstvenie)

Štartový  balíček: tyčinka PROTEIN  FIT KID 30g (nad 18r tyčinka LEGALIZED PROTEIN BAR 42g) džús 0,2l, kofola 0,5l, časopis BIKER.


ŠTARTOVÝ PORIADOK

JUNIOR ENDURO KÁLNICA sú otvorené preteky pre registrovaných aj neregistrovaných pretekárov. Všetky kategórie počas pretekov absolvujú rovnakú trať.


Každý pretekár potvrdzuje pred štartom Prehlásenie bikera. V prípade jazdcov mladších ako 18 rokov potvrdzuje toto prehlásenie rodič, alebo zákonný zástupca. V prípade jazdcov mladších ako 15r je pri regstrácii nutná prítomnosť rodiča, alebo zákonného zástupcu.

Prehlásenie k dispozícii na stiahnutie:

http://www.bikecentrumkalnica.sk/files/prehlasenie_bikera.doc

1. Trať

1.1. Značenie trate

Trať je orientačne značená páskou. Neprehľadné križovatky a úseky s povinnými stopami v rámci RS sú kompletne vypáskované. Prejazd pretekára mimo vypáskovanú stopu je považovaný za skrátenie trate.

1.2. RS

RS (rýchlostné skúšky) sú merané úseky trate. Čas prejazdu RS sa meria každému pretekárovi individuálne. Pretekár musí v rámci pretekov absolvovať všetky RS a to v poradí, ktoré určí organizátor.

1.3. Transfery

Transfery tvoria úseky medzi RS. Transfer musí každý z pretekárov absolvovať na bicykli, alebo chôdzou (v tom prípade musí bicykel tlačiť, alebo niesť). Pretekár nesmie využiť cudziu pomoc, pomoc iného dopravného prostriedku, alebo vývoz vlekom.

1.4. Tréning

Na trati je pred pretekmi možný individuálny tréning. Najneskôr 24 hodín pred štartom pretekov bude trať pretekov vyznačená.

2. Preteky

JUNIOR ENDURO KÁLNICA sú preteky formátu MTB enduro - kombinácie meraných RS a transferov v časovom limite.

2.1. Identifikácia pretekárov

Pretekár je povinný mať počas celých pretekov (RS aj transfery) na bicykli viditeľne pripevnené číslo, ktoré mu pridelí organizátor.

2.2. Štart a cieľ RS

Na štarte a v cieli každej RS je prítomný organizátor pretekov.

Pretekár štartuje na RS na pokyn organizátora podľa stanovaných intervalov štartu. Za odštartovanie pretekára na RS je považované elektronické označenie čipu organizátorom.

V cieli každej RS je pretekár povinný zastaviť. Za ukončenie RS je považované elektronické označenie čipu organizátorom.

2.3. Časové intervaly štartov RS

Časový interval medzi štartom jednotlivých pretekárov na RS je 30 až 60 sekúnd. Minimálny interval štartov na RS upresní organizátor v deň pretekov na poučení pretekárov pred štartom.

2.4. Poradie štartujúcich na RS

Pretekári štartujú na RS v poradí, v ktorom prišli na štart RS. Prednostný štart na RS si pretekár nemôže vynútiť ani v prípade, že nestíha stanovený časový limit pretekov.

2.5. Časový limit

Časový limit je stanovený na celú dĺžku pretekov. Limit upresní organizátor v deň pretekov na poučení pretekárov pred štartom podľa aktuálnych podmienok na trati.

Pretekári, ktorí prekročia stanovený časový limit budú penalizovaní. Do konečných výsledkov pretekov (súčet časov všetkých RS) im bude pripočítaný čas o ktorý prekročili stanovený časový limit pretekov.

2.6. Klasifikácia

Vyhráva pretekár, ktorého súčet časov všetkých RS vrátane prípadnej penalizácie za nedodržanie časového limitu trate bude najnižší (čas meraný na celé sekundy).

2.7. Cudzia pomoc

Každý pretekár musí byť počas celých pretekov úplne sebestačný vrátane opravy bicykla. Cudzia pomoc počas pretekov nie je povolená.

2.8. Bicykel a komponenty

Počas pretekov je zakázané meniť bicykel (rám, kolesá, vidlicu, tlmič). Organizátor každému pretekárovi označí pred štartom bicykel kontrolnou nálepkou. Pretekár je povinný mať kontrolnú nálepku na ráme viditeľne umiestnenú počas celej dĺžky pretekov.

3. Bezpečnosť a športové správanie

UPOZORNENIE  

Účasť na pretekoch JUNIOR ENDURO KÁLNICA  je  je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe a iným osobám prevádzkovateľ Ski Centrum Kálnica s.r.o.  nezodpovedá!

3.1. Cyklistická helma

Pretekár musí mať cyklistickú helmu na hlave počas jazdy v priebehu celých pretekov (aj počas transferov). Na RS dôrazne odporúčame integrálnu helmu!

3.2. Zastavenie počas RS

V prípade, že pretekár chce, alebo musí počas absolvovania RS z akéhokoľvek dôvodu zastaviť, musí tak urobiť na bezpečnom, prehľadnom mieste a musí aj s bicyklom stáť mimo trate, aby neohrozoval a neobmedzoval ostatných pretekárov.

3.3. Predbiehanie počas RS

Všetci pretekári sa musia správať športovo a umožniť počas prejazdu RS rýchlejším pretekárom bezpečné predbiehanie.

3.4. Prvá pomoc

V prípade nehody je každý pretekár povinný pomôcť iným pretekárom, poskytnúť prvú pomoc, prípadne kontaktovať organizátora. Organizáror si vyhradzuje právo penalizovať, alebo diskvalifikovať pretekárov, ktorí nedodržia toto pravidlo.

3.5. Odstúpenie z pretekov

Pretekári, ktorí odstúpia z pretekov sú povinní informovať organizátora (na štarte, alebo v cieli najbližšej RS).

3.5. Poučenie pretekárov

Poučenie pretekárov prebehne v deň pretekov 30 minút pred plánovaným štartom prvého pretekára. Na poučení organizátor môže oznámiť aktuálne informácie k pretekom, prípadne zmeny. Je dôležité, aby ste mali presné a aktuálne informácie preto odporúčame všetkým pretekárom, aby sa poučenia vo vlastnom záujme zúčastnili.


4. Povinná a odporúčaná výbava

4.1. Povinná výbava

     Bicykel vo vyhovujúcom technickom stave (dve funkčné brzdy),

     cyklistická helma,

     chrániče kolien.


4.2. Odporúčaná výbava

     Na RS dôrazne odporúčame integrálnu helmu, chránič chrbtice (alebo ruksak s integrovaným chráničom chrbtice),

     základnú výbavu na menšie opravy bicykla,

     mobilný telefón,

     rukavice,

     základnú funkčnú lekárničku,

     oblečenie do nepriaznivého počasia,

     dostatok tekutín a občerstvenie.

5. Porušenie pravidiel


Pretekár bude diskvalifikovaný za:


     nedodržanie postupnosti RS,

     ak neabsolvuje všetky RS,

     za úmyselné skrátenie trate RS,

     ak absolvuje transfer medzi RS nepovoleným spôsobom prepravy,

     za jazdu bez helmy,

     za nepovolenú výmenu komponentov / bicykla,

     alebo hrubé porušenie pravidiel týkajúcich sa bezpečnosti.


Aktualizované: 23.09.2015 Pridané: 18.08.2015
Navštívené: 2328 x

copyright info